torsdag 15 mars 2018

Tips på hur du bjuder i naturen i din trädgård.


Tips hur du bjuder in naturen i trädgården

- skapa lä och därigenom mikroklimat genom häckar, buskar och träd, det behövs växtlighet i olika höjdnivåer, inte bara en låg häck eller höga träd, vinden behöver silas även gärna blommande träd och buskar som är bra för pollinatörer.


- mångfald ger mångfald, sätt blommor som blommar från tidig vår till sen höst. Tänk på att växterna ska avlösa varandra från tidiga lökväxter till sent blommande perenner, de drar till sig insekter av olika slag.-låt perenner och fröställningar stå kvar över vintern, dels är det vackert med frost och snö på och dels blir det tillhåll för insekter under vintern och fröna blir mat för fåglar.

- förbättra din jord genom att klippa ner perenner i små bitar på platsen de växer, ta alltså inte bort växtmaterialet utan använd det som jordförbättring, tillför kompostjord eller häst/kogödsel.
En levande jord är grunden för all växtlighet.

- välj växter som passar just din trädgård, jordtyp, vind, solmängd osv, plantera så du inte har bar jord, det är bättre för växterna och du behöver vattna mindre.
Dessutom ger det en mer lättskött trädgård eftersom ogräset har svårare att få fäste.

- anlägg en liten damm om du har plats, annars kan en stor skål med vatten locka till sig både
 insekter och fåglar. Se till att en del av vattenytan är grund, då kan till exempel bin dricka.


- om du har plats låt en del av gräsmattan bli äng och slå den 1 gång per år, eller anlägg en liten äng och så in ängsväxter. Välj växter som växer vilt i din närhet, det är växter som trivs i den typen av klimat och jord du har där du bor. Enklast är att samla frön och så in. Bäst förutsättningar för att lyckas med en äng får man om man startar med att ta bort grässvålen och blanda upp jorden med sand, sedan sår man. Att tänka på är att många ängsblommor är tvååriga, det betyder att de första året bara gör de en bladrosett och  andra året blommar de.

- gör en kompost av gräs och kvistar, kan bli vinterbo för kräldjur och igelkottar. Välj ett hörn av trädgården eller fläta en ram av pil, då får du en mer ordnad ram för din kompost.

- bygg insektshotell, tänk på att det måste vara torrt i hotellet. Stråna man använder måste vara öppna i bägge ändar, ta olika typer av strån, olika bin är olika stora.Trä som lämpar sig att borra hål i olika storlekar är äpple eller päron.Bina som bor i insektshotellen är solitära, alltså individualister, det är inte en helt bisamhälle som flyttar in i din trädgård.


- sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller då får du olika arter i trädgården.

- låt ett dött träd stå kvar, det blir boplats för mängder av insekter, svampar och djur Eventuellt kan du plantera någon klätterväxt som klänger för att få ett grönare intryck.

- om du har plats, en utmark där nässlorna får finnas. Ängssysra, kirskål, nässlor och många andra ”ogräs” är viktiga växter för specifika insekter.


2 kommentarer:

Hej, du är välkommen att lämna en kommentar, det är roligt att få veta vad du som besöker min blogg tycker och tänker.
Jag svarar i mån av tid, men på vår, sommar och höst kryper jag mest runt i rabatter och fotograferar eller rensar ogräs.
Varma Hälsningar
Sophia