Trädgård

Trädgård är spännande eftersom man arbetar med något levande, växter, träd, buskar men också med ytor och beläggningar. Samtliga bilder här är från min förra trädgård i Lövestad. Den blev till under en period på fjorton år. Den viktigaste insikten jag gjorde under arbetet med trädgården på Furulund (gården hette så, det har inget med Furulund utanför Lund att göra) var: rätt växt på rätt plats. Det är meningslöst att kämpa mot de betingelser som finns i fråga om jord ( kan visserligen gödslas), torka, sol, skugga, blåst osv. Man kan försöka, men ofta blir det inte speciellt bra. Jag tror att det bästa man kan göra är att studera de omgivningar man har runt den plats där ens trädgård ligger, hur beter sig naturen runt omkring och vad växer där? På så sätt kan man förstå hur det ekosystem som finns på en plats fungerar och då är det lättare att skapa en trädgård som blir hållbar i längden. Trädgårdens förutsättningar var mycket blåsigt läge, framför allt från öster, mycket stora lönnar som tog mycket vatten och näring, grusig lätt jord. Att skapa lä var det första jag arbetade med, häckar, många meter med syren, pil, bok och liguster, gav med tiden ett mikroklimat som gav förutsättningar för en trädgård. Och tyvärr ett stort problem sorkar, dem kan man lära sig att leva med men det är en dyrköpt läxa att anlägga en äpplelund med 15 träd, där ALLA träd blir uppätna underifrån. Man lär sig då att gräva ett gigantiskt hål, fodra med nät, plantera trädet i detta och försluta med nät även ovan jord. Då får man fruktträd trots sorkarna:-)! I trädgården blandade jag och min man trädgårdsväxter med vilda växter. Ett bra exempel är innergården som var en kullerstensgård, här växte stortimjan, gräslök, näva, rödfibbla, salvia och ängsvädd. 

Framför huset anlade jag efter det att syrenhäcken hade växt upp rabatter och grusgångar. Växtmaterialet kom från den rabatt jag hade haft på denna sidan om huset sedan första året.
Det var bra för i den där första rabatten kunde jag göra en massa misstag och se vad som egentligen trivdes i trädgården och sedan använda de växterna i stor skala.Nedan kommer bilder från nya trädgården i Lillehem.Nya trädgården har helt andra förutsättningar, här ligger den ena halvan av trädgården lummigt och skyddat, resten av trädgården är mycket solexponerad med mycket lätt sandig jord. Genom trädgården löper en bäck som med tiden ska integreras i trädgården. Under de första åren har arbetet att definiera trädgårdsrummen med häckar och buskar och att plantera lä och insynsskydd varit det primära. Större delen av växtmaterialet har bytts ut genom sticklingar och plantor från förra trädgården.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej, du är välkommen att lämna en kommentar, det är roligt att få veta vad du som besöker min blogg tycker och tänker.
Jag svarar i mån av tid, men på vår, sommar och höst kryper jag mest runt i rabatter och fotograferar eller rensar ogräs.
Varma Hälsningar
Sophia